Now showing items 1-2 of 2

  • Inovace motorků pro automobilové aplikace 

    Šimko, František
    Tento projekt má za cíl přiblížit konstrukci motorků v automobilové technice. Blíže se seznámíme s konstrukcí stejnosměrného motoru. Dále se budeme hlouběji zabývat spouštěči, inovací stejnosměrného motorku a jeho nahrazení ...
  • Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem 

    Kosek, Roman
    Diplomová práce Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem se zaměřuje na tyto druhy vozidel a jejich specifika z pohledu oceňování. Věnuje se současnému stavu technologické vyspělosti v tomto oboru, ...