Now showing items 1-1 of 1

  • Studie elektrického invalidního vozíku 

    Filipec, Petr
    Tato práce se zabývá rešeršní studií elektrického invalidního vozíku a vlastním návrhem pro jeho vylepšení. Na začátku je popsána základní charakteristika elektrického invalidního vozíku. Práce pokračuje rešeršní studií ...