Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza mikrostavů v EEG datech u osob se spánkovou deprivací 

  Křápková, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá oblastí zpracování a analýzy EEG dat u spánkově deprivovaných osob. V teoretické části je nejprve obecně představena metoda elektroencefalografie, dále pak možnosti předzpracování a analýzy ...
 • Automatická klasifikace spánkových fází 

  Schwanzer, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá klasifikací spánkových fází na základě polysomnografických signálů. Pro vybrané signály byla provedena analýza a selekce příznaků v časové oblasti a ve frekvenční oblasti. Příznaky ke klasifikaci ...
 • Automatická segmentace dat EEG 

  Krupka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá EEG signálem, jeho vlastnostmi, použití a způsoby zpracování. Prvním úkolem je seznámení s různými metodami automatické segmentace dat EEG signálu. Dále je předmětem realizace některých metod ...
 • Detekce K-komplexů ve spánkových signálech EEG 

  Hlaváčová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce K-komplexů ve spánkových signálech EEG. Záznam z elektroencefalografu je důležitý pro neinvazivní diagnostiku a výzkum aktivity mozku. Snímaný signál se používá pro ...
 • Detekce K-komplexů ze spánkových záznamů EEG 

  Bjelová, Martina
  Táto práca sa zaoberá detekciou K-komplexov v spánkových EEG záznamoch. Polysomnografa je metóda, ktorá je využívaná pre diagnostiku a následnú liečbu mnohých porúch spánku. Pre určenie spánkových štádií je podstatné poznať ...
 • Klasifikace spánkových EEG 

  Holdova, Kamila
  Tato diplomová práce se zabývá aplikaci vlnkové transformace na analýzu spánkových elektroencefalogramů za účelem rozpoznávání spánkových fázi. Teoretická část diplomové práce se zabývá teorií vzniku EEG signálu a jeho ...
 • Segmentace EEG signálů 

  Nečadová, Anežka
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení se signálem EEG. Jsou zde rozebrány jeho vlastnosti, použití a způsoby zpracování. Hlavní část se zabývá segmentací EEG signálu. Dvě metody segmentace jsou realizovány v programu ...
 • Studium EEG signálu v experimentu s flicker-fusion testem 

  Malá, Aneta
  Rychlá a snadná detekce úrovně bdělosti má pro praxi velký význam. Ke stanovení úrovně bdělosti je využíváno testových dotazníků, psychologických testů či analýzy biologických signálů měřené osoby. Tato práce se zabývá ...