Now showing items 1-5 of 5

 • Bezdrátově řízená sada světelných kontrolerů pro živá vystoupení 

  Pecháček, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a výrobou bezdrátově ovládané světelné kontroléry které najdou své uplatnění v divadle při živých vystoupeních nebo u netradičních tanečních souborů. Výsledek této práce zajistí plnou kontrolu nad ...
 • Fotoluminiscenční diagnostická metoda s transmisním osvětlením 

  Kafka, Martin
  Cílem této diplomové práce je inovace měřicího pracoviště fotoluminiscence pro měření defektů solárních článků pomocí transmisního osvětlení s využitím stávajících metod pro měření defektů ve funkční struktuře solárních ...
 • Materiálový tisk luminiscenčního panelu 

  Guricová, Patrícia
  Práca sa zaoberá prípravou luminiscenčného panelu pomocou sieťotlače, charakterizáciou jednotlivých vrstiev a štúdiom vplyvu zmeny tlačových parametrov na spektrálne vlastnosti panelov. V teoretickej časti sú popísané ...
 • Microstructural Defects of Solar Cells Investigated by a Variety Diagnostics Methods 

  Škvarenina, L’ubomír (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper discusses the application of a variety diagnostic methods applicable to the solar cells. More objective results about solar cells quality and reliability are possible to obtain by using a various methods. ...
 • Možnosti přípravy bíle emitujícího elektroluminiscenčního panelu 

  Guricová, Patrícia
  Táto práca je zameraná na prípravu bielo emitujúceho elektroluminiscenčného panelu pomocou tlačových techník. Sú rozoberané možnosti prípravy panelu s cieľom minimalizácie reabsorpcie vo vrstve luminoforu a teda zvýšenie ...