Now showing items 1-3 of 3

 • Elektrody pro elektrolyzér 

  Kaňa, Ondřej
  V diplomové práci se zabývám výrobou elektrod pro elektrolyzér. Zabývám se zvětšováním povrchu elektrod použitím nikl – zinkových galvanických a chemických povlaků. Na elektrody např. z ocelového plechu jsem nanesl galvanickým ...
 • Napájecí zdroj pro kyslíkovodíkovou svářečku 

  Kalus, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu napájecího zdroje elektrolyzéru pro plynovou svářečku na bázi vodíku a kyslíku. Hlavní náplní práce je návrh tohoto zdroje, který bude realizován jako spínaný. Což vede k ...
 • Nové typy membrán pro elektrolyzér vodík - kyslík 

  Hýbl, Jiří
  Tato práce se zabývá výrobou vodíku a kyslíku elektrolýzou. Cílem práce bylo proměřit různé typy membrán a vybrat nejlepší pro použití v elektrolyzéru vodík - kyslík. Vlastnosti membrán byly ověřeny v laboratorním elektrolyzéru ...