Now showing items 1-8 of 8

 • Aktivní řízení předpětí jednotek vřeten obráběcích strojů 

  Cyprian, Rudolf
  Táto práca popisuje rôzne varianty aktívneho riadenia predpätia na základe požiadavkov výrobnej sféry. A zároveň hodnotí ich výhody a nevýhody na základe nadobudnutých znalostí. V programe Matlab/Simulink bol vytvorený ...
 • Elektromagnetický upínací systém 

  Haratek, Jiří
  Cílem této bakalářské práce návrh jednoho segmentu elektromagnetického upínacího systému. V teoretické části se seznámíme s principem funkce upínacích systémů s permanentními magnety, elektromagnety a jejich kombinací. ...
 • Návrh a analýza elektromagnetu 

  Macek, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a analýzou elektromagnetu. První kapitola je úvodem do řešeného problému. Ve druhé kapitole je pojednáno obecně o základních vztazích elektromagnetického pole. Třetí kapitola je věnována principu ...
 • Návrh elektromagnetu pro manipulaci s břemenem 

  Mišún, Filip
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout elektro-permanentní magnetický koncový efektor pro robotický manipulátor, umožňující manipulaci převážně s plechovými díly o malé tloušťce. Práce je rozdělena do několika částí. Na ...
 • Návrh stejnosměrného elektromagnetu 

  Mayer, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá elekromagnety a měřením na nich. Je zde popsána historie objevení elektromagnetů, princip na kterém pracují, jejich konstrukce a rozdělení dle různých kritérií. Jednotlivé základní typy jsou ...
 • Vliv magnetického pole na vlastnosti fotovoltaických článků 

  Kadlec, Michal
  Tato diplomová práce popisuje problematiku P-N přechodu fotovoltaických článků, fyziku fotovoltaického jevu, základní používané materiály ve fotovoltaice a jejich vlastnosti, důležitými pro oblast fotovoltaiky. Zabývá se ...
 • Výpočet stejnosměrného elektromagnetu a jeho experimentální ověření 

  Steidl, Adam
  Práce se zabývá problematikou elektromagnetů, které jsou užívány, jako ovládací prvky v elektrických přístrojích, a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje elektromagnet, jako elektrický ...
 • Výpočet stejnosměrného elektromagnetu a jeho experimentální ověření 

  Steidl, Adam
  Tato práce se zabývá problematikou elektromagnetů, které jsou užívány jako ovládací prvky v elektrických přístrojích. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje popisu elektromagnetu, jeho ...