Now showing items 1-3 of 3

 • Bezdrátový přenos energií 

  Lašo, Matej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť komplexné informácie o bezdrôtovom prenose elektrickej energie. Jeho historického vývinu až po súčasnosť a súčasné zariadenia ktoré ho využívajú, o jeho vplyve na zdravie človeka ...
 • Hybridní vibrační generátor 

  Rasocha, David
  Tato práce se zaměřuje na návrh hybridního piezoelektrického vibračního generátoru. Hlavní myšlenka spočívá v umístění permanentního magnetu na konec vetknutého piezoelektrického nosníku a vhodném umístění cívky. Cívka s ...
 • Úprava konstrukce a realizace elektromagnetického generátoru s kyvným mechanismem 

  Pinček, Ladislav
  Táto práca sa venuje návrhu a realizácii upravenej konštrukcie generátora s valiacim členom, ktorý vychádza z generátora zostrojeného na VUT. Okrem samotnej konštrukcie je súčasťou práce aj zostavenie komplexného simulačného ...