Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza a návrh elektronického obchodu 

  Mičánek, Filip
  Bakalářská práce se zabývá analýzou fungujícího internetového obchodu společnosti VYPA,s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení, podrobně zkoumá současné postavení, přehlednost, návštěvnost a kvalitu současného internetového obchodu ...
 • Analýza a návrh řešení slevového serveru 

  Bruštík, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou fungujícího elektronického obchodu společnosti Liquid Design s.r.o.. Provádí nezbytný výzkum jeho současné situace z ekonomického hlediska, a také z pohledu informatiky. Pomocí ...
 • Analýza a návrh zdokonalení jednotlivých elementů elektronického obchodu 

  Tuma, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou existujícího internetového obchodu z různých pohledů a snaží se identifikovat oblasti vhodné pro zlepšení zejména v jeho klíčových vlastnostech a marketingu. Cílem práce je pak ...
 • Analýza a strategie elektronického obchodu firmy 

  Šklíbová, Veronika
  Obsahem práce je analýza a zhodnocení současného stavu firmy Slevoteka.cz s.r.o., jenž je prvním slevovým portálem v České republice, zabývajícím se výhradně pobyty. Součástí této práce bude dobré seznámení se s chodem ...
 • Elektronický obchod - jeho založenie, prevádzkovanie, propagácia a problémy s tým súvisiace 

  Vastušková, Valéria
  Predmetom bakalárskej práce je analýza a následné zhodnotenie efektívnosti spôsobu organizácie a súčasnej marketingovej stratégie internetového obchodu Petra computer s.r.o. Na základe získaných informácií tvorí výstup ...
 • Elektronický obchod firmy 

  Elčknerová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá rozšířením a zkvalitněním působení firmy na poli internetového prodeje, jak na velkoobchodní, tak na maloobchodní úrovni. Řeší dílčí cíle celého projektu, a to například analyzování současného ...
 • Komplexní řešení elektronického obchodu pro stavebniny 

  Kubín, Peter
  Práce se zaměřuje na komplexní řešení otázky elektronického obchodu pro společnost zabývající se prodejem stavebnin. Řeší otázky práce na skladu prostřednictvím vytvořeného programu, realizace internetových stránek, ...
 • Model marketingu elektronického obchodu ve stavebninách 

  Kubín, Peter
  Práce se zaměřuje na přiblížení pojmu marketing a na aplikaci znalostí z marketingu a elektronického obchodu při zlepšování elektronického obchodu ve firmě, která se zabývá prodejem stavebniního materiálu.
 • Moderní přístup k elektronickému obchodu 

  Paulas, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelu pro zvýšení konverzního poměru v elektronickém obchodě minicams.cz a implementací jeho jednotlivých částí. A to za využití moderních technologií a metod, aby byl výsledný návrh ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Jakubík, Ján
  Témou tejto diplomovej práce je návrh elektronického obchodu BezPopelniku.cz, ktorý sa zaoberá predajom elektronických cigariet a príslušenstva. Teoretická časť práce vysvetľuje pojmy a metódy, ktoré sa využívajú v ďalších ...
 • Návrh elektronického obchodu pro firmu 

  Kalužík, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje návrhu elektronického obchodu a internetových stránek pro firmu, která se zabývá prodejem oděvů a sportovního příslušenství. Základem části bakalářské práce nazvané současný stav řešené problematiky ...
 • Návrh elektronického obchodu pro umělce a architekty 

  Hložanka, Jan
  Abstrakt Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem elektronického obchodu, který by měl sloužit začínajícím umělcům a architektům. Blíže porovnává a analyzuje různá řešení elektronického obchodu. Pomocí open-source ...
 • Návrh implementace elektronického obchodu 

  Hadač, Michal
  Hlavním tématem bakalářské práce bude vhodně navrhnout a implementovat do praxe elektronický obchod pro společnost Ekolux. V práci se budu zabývat samotným návrhem a zvolením vhodného open-source systému, dále tak vhodnou ...
 • Návrh na zvýšení obchodní úspěšnosti elektronického obchodu 

  Kuna, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením základních faktorů, které ovlivňují obchodní úspěšnost elektronického obchodu Anglia-Trading.cz, a návrhem změn, jež by měly jeho obchodní úspěšnost dále zvýšit. První část ...
 • Strategie elektronického obchodu 

  Štěrba, Radek
  Moje bakalářská práce se bude zabývat volbou ideální strategie pro vybudování elektronického obchodu. Primárně se v této práci zaměřím na to, jakým způsobem docílit úspěšného a tím i ekonomicky přínosného elektronického ...
 • Strategie Elektronického obchodu firmy 

  Gašpar, Petr
  Moje bakalářská práce se bude zabývat volbou vhodnou strategie pro vybudování elektronického obchodu maloobchodní firmy. V práci se zaměřím na to jak docílit aby firma rozšířila své působení na trhu a to právě pomocí ...