Now showing items 1-2 of 2

  • Aditivní technologie a jejich využití pro výrobu galvanické cely 

    Jalůvka, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné metody Rapid Prototyping pro výrobu galvanické cely. Nejprve jsou rozebrány nejpoužívanější technologie RP. Ve druhé kapitole je představena vyráběná součást – galvanická cela. ...
  • Metal-plated 3D-printed electrode for electrochemical detection of carbohydrates 

    Kandambath Padinjareveetil, Akshay Kumar; Ghosh, Kalyan; Alduhaish, Osamah; Pumera, Martin (Elsevier, 2020-11-01)
    The decentralized fabrication of sensors using 3D-printing technology and low power requirements of electrochemical detection promise to revolutionize point-of-care sensing. One of the obstacles is that the 3D-printed ...