Now showing items 1-2 of 2

  • Design elektrického invalidního vozíku 

    Goláň, Michal
    Diplomová práce se zabývá návrhem elektrického invalidního vozíku. Výsledný návrh je vytvořen na základě poznatků z designérské a technické analýzy. Zhodnocením problémů vyplývajících z rešerší byl vytvořen vlastní návrh. ...
  • Studie elektrického invalidního vozíku 

    Filipec, Petr
    Tato práce se zabývá rešeršní studií elektrického invalidního vozíku a vlastním návrhem pro jeho vylepšení. Na začátku je popsána základní charakteristika elektrického invalidního vozíku. Práce pokračuje rešeršní studií ...