Now showing items 1-10 of 10

 • Diagnostika plazmatu vypínacího pochodu za pomoci dvou vysokorychlostních kamer 

  Buchta, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje vznik a vlastnosti elektrického oblouku. Jsou zde uvedeny některé elektrické přístroje a principy, které se používají k uhašení oblouku. Hlavní část se věnuje návrhu, konstrukci a testování ...
 • Elektrický oblouk ve spínacích přístrojích 

  Kutal, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na popis vzniku, vlastnosti a chování elektrického oblouku v elektrických přístrojích. Dále se zaměřuje na to, jakým způsobem vzniká elektrický oblouk a jaký má vliv na kontakty elektrického přístroje. ...
 • Ideový návrh zkušebního modelu pro studium vlastností elektrického oblouku nn 

  Fazekas, Tibor
  Práce je zaměřena na návrh experimentální modelu pro studium vlastností elektrického oblouku nízkého napětí. V úvodní části jsou rozebrány teoretické podklady o spínání elektrických obvodů a elektrickém oblouku. Následuje ...
 • Ohřev elektrickým obloukem 

  Kahoun, Karel
  Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z ...
 • Ohřev elektrickým obloukem 

  Kahoun, Karel
  Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z ...
 • Termodynamické poměry ve zhášedle výkonového vypínače NN 

  Urban, Ferdinand
  Práce se zabývá studiem procesů probíhajících při zhášení silnoproudého oblouku ve zhášecí komoře jističe. Je zaměřena na výpočet dynamiky tekutin a teplotního pole v okolí elektrického oblouku. V práci je dále popsán vliv ...
 • Ukázkový panel funkce detektoru oblouku 

  Pala, Lukáš
  V úvodu práce jsou probrány vzniky výbojů v sítích nn, následované zhodnocením výsledků ověřovacích měření s přístrojem AFDD. Pro potřeby panelu je vyvinut generátor sériového oblouku s důrazem na snadnou manipulaci a ...
 • Využití programu LabView v oblasti elektrických přístrojů 

  Karpeta, Petr
  Mým cílem bakalářské práce je seznámení s problematikou vývojového prostředí LabVIEW a měřící kartou DAQCard-6036E. Uplatnění tohoto programu v průmyslu, dále zmapovat použitelnost v oblasti měření vlastností, sběru dat a ...
 • Vznik a detekce elektrického oblouku v sítích nn 

  Dubský, Martin
  Tato práce se zabývá detekcí elektrického oblouku pomocí přístroje AFDD. Je zde vysvětlena a přiblížena obecná teorie elektrického oblouku. Dále je zde popsán princip fungování přístroje AFDD, popsán konkrétní typ přístroje ...
 • Zhášení spínacího oblouku v el. přístrojích 

  Karásek, Ladislav
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky spínacího oblouku v elektrických přístrojích, představení úspěšných zhášecích principů v současných přístrojích a její praktická část je zaměřena na inovaci ...