Now showing items 1-1 of 1

  • Působení elektrodynamických sil v rozváděči nízkého napětí 

    Moravec, Štěpán
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou silových působení proudu v elektrických rozváděčích, která vznikají interakcí magnetických polí. Magnetická pole vznikají mezi vodiči, jimiž prochází elektrický proud. Rozváděče ...