Now showing items 1-3 of 3

 • Elektrofotokatalytická dezinfekce vody 

  Štefancová, Eva
  V tejto práci bola overovaná elektrofotokatalytická dezinfekcia vody vložením napätia na elektródový systém. Pracovná elektróda bola pokrytá vrstvou oxidu titaničitého, ktorý vykazuje vhodné fotokatalytické vlastnosti. Na ...
 • Kinetika elektrofotokatalytické dezinfekce vody 

  Štefancová, Eva
  V tejto práci bola overená elektrofotokatalytická dezinfekcia na vybraných mikroorganizmoch. Elektrofotokatalytický systém dovoľuje aplikáciu napätia na fotoanódu pokrytú vrstvou oxidu titaničitého. Dezinfekčný účinok bol ...
 • Studium procesu elektrofotokatalytické dezinfekce vody 

  Cisáriková, Barbora
  Táto bakalárska práca bola zameraná na fotokatalytickú dezinfekciu vody pomocou oxidu titaničitého aplikovaného na pracovnú elektródu. Experiment prebiehal za normálnych podmienok, s aplikáciou UV-žiarenia s intenzitou 40 ...