Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátový přenos energií 

    Lašo, Matej
    Cieľom tejto bakalárskej práce je poskytnúť komplexné informácie o bezdrôtovom prenose elektrickej energie. Jeho historického vývinu až po súčasnosť a súčasné zariadenia ktoré ho využívajú, o jeho vplyve na zdravie človeka ...
  • Úprava konstrukce a realizace elektromagnetického generátoru s kyvným mechanismem 

    Pinček, Ladislav
    Táto práca sa venuje návrhu a realizácii upravenej konštrukcie generátora s valiacim členom, ktorý vychádza z generátora zostrojeného na VUT. Okrem samotnej konštrukcie je súčasťou práce aj zostavenie komplexného simulačného ...