Now showing items 1-7 of 7

 • Elektromagnetická kompatibilita 

  Šimoník, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility jak po její technické tak z části i biologické stránce. V práci jsou popsány základní pojmy EMC a také rozebrány jednotlivé legislativní požadavky ...
 • Měřicí přístroj HDO signálů 

  Čurda, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou uvedení měřicího přístroje SVA - M na trh z hlediska splnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu a elektrickou bezpečnost. Dále se zabývá stanovením základních chyb měřicího ...
 • Monitorování rušení v síťovém napájení 

  Jirčík, Zdeněk
  Tento semestrální projekt se zabývá návrhem elektronického zařízení pro monitorování napájecí sítě. V teoretické části jsou popsána rušení napájecích sítí, vlastnosti analyzátorů sítě, komunikace a správa souborů na paměťovém ...
 • Skener elektromagnetických polí a jeho využití při měření elektromagnetické kompatibility 

  Chupáč, Michal
  Cieľom diplomovej práce je zoznámenie sa s problematikou EMC a možnosťami využitia skeneru elektromagnetických polí RS321 na predcertifikačné merania. V úvodnej časti je na základe zistených vlastností dostupného vybavenia ...
 • Testování elektromagnetické kompatibility spotřebičů 

  Kohůt, Miroslav
  Tématem této bakalářská práce, je testování elektromagnetické kompatibility spotřebičů, práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility a to hlavně testováním rušení vycházejícího ze zdroje rušení (spotřebiče) ...
 • Vazební mechanismy přenosů rušivých signálů 

  Chromý, Stanislav
  Hlavním zaměřením bakalářské práce je popis dominantních zdrojů rušení a vazebních mechanismů přenosu rušivých signálů od zdroje rušení do rušeného systému včetně hlavních zásad pro minimalizaci a eliminaci vlivu rušení ...
 • Virtuální měřicí systém pro nestandardní bezodrazové komory 

  Váško, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá vybranou částí v oblasti elektromagnetické kompatibility. V práci je teoreticky rozebráno, jak dochází k elektromagnetickému rušení a jak se toto rušení může šířit volným prostředím. Pro změření ...