Now showing items 1-1 of 1

  • Matematika pro elektromagnetismus 

    Rára, Michael
    Cílem práce je pomocí vybraných kapitol matematiky, konkrétně tenzorů, vektorových polí, orientovaných křivkových a plošných integrálů a integrálních vět, popsat elektromagnetické zákony včetně odvození Maxwellových rovnic ...