Now showing items 1-3 of 3

 • Matematika pro elektromagnetismus 

  Rára, Michael
  Cílem práce je pomocí vybraných kapitol matematiky, konkrétně tenzorů, vektorových polí, orientovaných křivkových a plošných integrálů a integrálních vět, popsat elektromagnetické zákony včetně odvození Maxwellových rovnic ...
 • Návrh hybridního magnetického ložiska 

  Šindelář, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hybridního magnetického ložiska. Jedná se o rozšíření problematiky běžných ložisek ve vysokootáčkových motorech. Práce je rozdělena do tří částí, kde se první část zabývá obecnou ...
 • Zařízení pro mechanické zatěžování vzorků 

  Rachůnek, Radek
  Tato práce si klade za cíl navrhnout a sestrojit zařízení, které bude umožňovat zatěžovat vzorek během ozařování při tomografické zkoušce. První část se věnuje popisu elektromagnetismu a prvků, které jej využívají pro ...