Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza elektrických a hybridních vozidel 

  Slaběňák, Patrik
  V současné době začínají být zdroje ropy pomalu omezené, a proto je potřeba uvažovat nad alternativními zdroji energie. Výsledkem tohoto semestrálního projektu je základní přehled o aktuálním vývoji elektrických a hybridních ...
 • Bezobslužná nabíjecí stanice pro elektromobily 

  Kubizňák, Jan
  Obsahem této diplomové práce je návrh a realizace softwarového vybavení pro bezobslužnou nabíjecí stanici společnosti ELNICO s.r.o. Práce obsahuje přehledovou část, kde je uvedena charakteristika nabíjecích systémů a některé ...
 • Design městského elektromobilu 

  Soušek, Vít
  Tato práce se zabývá designem městského elektromobilu. Její analytická část popisuje vývoj designu tohoto vozidla a následně porovnává technické možnosti řešení a vizuální podobu současné produkce. Hlavním cílem práce je ...
 • Elektrická vozidla jako akumulační prvek pro obnovitelné zdroje energie 

  Janečka, Jaromír
  V této diplomové práci je zpracována historie elektromobilů od svého vzniku až do dnešní doby. Vozidla jsou rozdělena do tří skupin dle druhu pohonu, zvláštní pozornost je věnována elektromobilům. Dále jsou představeny ...
 • Elektrotechnická výzbroj elektrických dopravních strojních zařízení 

  Václavík, Lukáš
  Jedná se o rešeršní práci zkoumající současné trendy v elektro mobilitě. Zaměřuje se především na různé druhy uspořádání pohonných prvků a zdrojů energie, další část se soustředí na samotné elektromotory a akumulátory, ...
 • Koncepční návrh elektromobilu 

  Szabó, Ákos
  Táto diplomová práca sa zaoberá koncepčným návrhom elektromobilu s elektromotormi nachádzajúcimi sa v nábojoch kolies. Na začiatku práce bola namodelovaná dynamika jazdy a dojazd elektromobilu, ktoré boli základom pre výber ...
 • Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem 

  Kosek, Roman
  Diplomová práce Metodika oceňování elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem se zaměřuje na tyto druhy vozidel a jejich specifika z pohledu oceňování. Věnuje se současnému stavu technologické vyspělosti v tomto oboru, ...
 • Návrh mechanické části pohonu zadní nápravy elektromobilu 

  Baroš, Eduard
  Cieľom diplomovej práce je návrh mechanických častí hnacieho ústrojenstva zadnej nápravy vhodného pre prestavbu daného športového automobilu na elektromobil. Úvodná časť v krátkosti objasňuje fyzikálne princípy pohonu a ...
 • Počátky a vývoj elektromobilů 

  Doležel, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření rešeršní studie týkající se vzniku a vývoje elektromobilů. V první části bakalářské práce popisuji elektromobil a jeho výhody a nevýhody. Následuje popis historicky prvního ...
 • Studie nabíjení elektromobilů 

  Solař, Adam
  Předmětem této bakalářské práce na téma Studie nabíjení elektromobilů je vyhodnocení problematiky nabíjení elektrických vozidel. Cílem práce bylo sepsat rešeršní studii týkající se historie elektromobilů, možnosti nabíjení ...
 • Užití převodových ústrojí u elektromobilů 

  Běloušek, Ondřej
  Bakalářská práce nejprve rozděluje elektromobily podle jednotlivých koncepcí, přičemž cílem je přiblížit a popsat charakteristické prvky, kterými se liší od konvenčních vozů a jenž jsou v různých typech elektromobilů užity. ...
 • Vytápění elektromobilů 

  Kolomazník, Milan
  Předmětem této bakalářské práce je formou rešerše popsat způsoby vytápění interiéru elektromobilů. V úvodu práce jsou uvedeny základní pojmy týkající se obecně problematiky elektromobility. Ta je pak dále rozvedena s ...
 • Způsoby uvedení nového produktu na trh 

  Mlejnek, Jiří
  Hlavní cílem diplomové práce Způsob uvedení nového produktu na trh je doporučit manažerům společnosti Schrack Technik spol. s r.o. příhodnou marketingovou strategii pro možné zavedení nového produktu na český trh. Tímto ...