Now showing items 1-1 of 1

  • Elektronické platební sytémy 

    Šimčík, Vlastimil
    Tato práce pojednává o elektronických platebních systémech (EPS) v rámci E-Commerce, se zaměřením hlavně na jejich rozdělení a požadavky na zabezpeční těchto transakcí, jakožto i o stručný nástin jak historie a tak i výhledu ...