Now showing items 1-6 of 6

 • Elektronická zátěž 

  Pivoňka, Václav
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat přehled aplikačních možností elektronické zátěže Agilent 6063B, proměřit parametry elektronické zátěže a na několika příkladech, prakticky demonstrovat její vlastnosti. K tomuto ...
 • Elektronická zátěž malého výkonu 

  Doležel, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá rozborem řešení a konstrukcí stejnosměrných elektronických zátěží. Na začátku práce jsou popsány základní principy elektronických zátěží. V dalších částech práce je provedeno srovnání komerčních ...
 • Elektronická zátěž s digitálním řízením 

  Bordovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozborem a průzkumem konstrukčních možností, jak navrhnout a vyrobit elektronickou zátěž. V práci jsou zmíněny možnosti digitálního řízení. Rovněž jsou popsány principy jednotlivých konstrukčních prvků ...
 • Nízkofrekvenční aktivní umělá zátěž 

  Lízner, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou umělých zátěží, zejména elektronicky regulovatelných. Práce rozebírá principy mechanicky a elektronicky řízených zátěží a také pracovní režimy, v kterých mohou pracovat. V práci ...
 • Stejnosměrná elektronická zátěž 

  Pavloň, Martin
  Tato práce se zabývá popisem a měřením na stejnosměrné elektronické zátěži. Rozebírá způsoby ovládání, pracovní režimy a elektronické ochrany. Porovnává technické parametry jednotlivých zátěží. Diskutuje rozdíly mezi ...
 • Zařízení pro testování bezdrátového přenosu energie 

  Holas, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh a sestrojení experimentálního zařízení, které by sloužilo k měření účinnosti bezdrátového přenosu elektrické energie pomocí induktivní vazby. Tato práce obsahuje informace o hlavních ...