Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Uhrová, Pavlína
  Tato diplomová práce je zaměřena na prosazení firmy Vinařství Josef Uher prostřednictvím internetového trhu. Jedná se především o navržení vhodných způsobů prodeje produktů analyzované firmy pomocí internetu a také několika ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Širáň, Josef
  V této bakalářské práci je provedena analýza stránek Zaujmete.cz. Na základě vzniklé analýzy a separace produktu nálepky na nehty, je navržen elektronický obchod pro daný produkt. Součástí práce je i vytvořený nový koncept ...
 • Elektronický obchod s USA 

  Pavlíček, Martin
  Obsahem diplomové práce je model založení nové společnosti v americkém státě Nevada a její provozování z České republiky přes Internet. V práci jsou obsažena teoretická východiska, v analytické části rozebírá typy společností ...
 • Návrh a propagace elektronického obchodu 

  Šiková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá internetovým obchodem specializovaným na prodej dřevěných postelí pro psy. Na základě provedené analýzy stávajícího stavu budou navrženy změny, které povedou k lepšímu umístění internetového obchodu ...
 • Řízení rizik v oblasti provozu elektronického obchodu 

  Janda, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozu elektronického obchodu a analýzou rizik na konkrétním příkladu společnosti, která chce prostřednictvím internetového obchodu prorazit na trh. Práce se opírá o teoretický ...
 • Strategické řízení Elektronického obchodu firmy. 

  Marek, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektronického obchodu, kde se zaměřuje jak na marketingovou strategii, tak i na komplexní strategické řízení především v začátcích fungování. Na základě poznatků z teoretické ...