Now showing items 1-4 of 4

 • Měření impedance tkáně při elektroporaci 

  Uher, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje impedanci tkáně ve vztahu k moderní lékařské metodě elektroporaci. Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. První tři kapitoly popisují chování tkáně a její impedance, ať už při průchodu ...
 • Řízený zdroj vysokého napětí 

  Chloupek, Jiří
  Cílem této diplomové práce je návrh zdroje vysokého napětí určeného pro generování bipolárních impulzů, které jsou vhodné pro proces vratné a nevratné elektroporace. Dále navrhnout elektronické řízení zdroje. V první části ...
 • Systém pro elektroporaci buněk střídavým napětím 

  Lukoianov, Petr
  Táto bakalářská práce se zabývá systémem pro elektroporace buněk střídavým napětím. V první kapitole jsou popsaný biofyzikální mechanismy metody. V druhé kapitole jsou popsaný různý typy zařízeni. V třetí kapitole je ...
 • Vodivostní model lidské tkáně pro účely elektroporace 

  Zelinková, Kateřina - Šarlota
  Tato bakalářská práce řeší problematiku šíření vysokonapěťového pulzu při elektroporaci na cílovou ablační oblast. Pří bližším zkoumání vlivu elektroporace bylo nutné se nejprve teoreticky seznámit s elektrickými jevy v ...