Now showing items 1-6 of 6

 • Dálkové softwarové ovládání platformy bezdrátového modulu mobilního robotu 

  Jílek, Tomáš
  Práce se zabývá možnými způsoby vzdálené správy zařízení s operačním systémem MikroTik RouterOS a výběrem vhodné varianty pro realizaci automatické vzdálené správy tohoto zařízení, které je součástí mobilního robotu. ...
 • Embedded systém pro sběr dat 

  Varga, Kamil
  Předkládaná diplomová práce řeší problematiku embedded systémů a jejich vývoje. Dále se zabývá operačním systémem GNU/Linux a jeho křížovou kompilací. Hardwarová problematika je také rozebrána. Konkrétním řešením je systém, ...
 • Pasivní optická detekce pohybujících se cílů 

  Hladík, Roman
  Diplomová práce se zabývá problematikou optické lokalizace cílů s velikostí jednoho nebo několika pixelů. Matematicky byly popsány důležité aparáty, které se pro zpracování dynamického obrazu používají. Bylo navrženo ...
 • Řídicí systém s embedded panelovým počítačem PPC-5 a s OS Linux 

  Kubizňák, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je návrh vhodného řešení pro panelový počítač PPC-5 firmy ELNICO s.r.o. tak, aby mohl být použit pro měření a řízení teploty v obytných místnostech. Řešeny jsou tedy dva základní problémy. ...
 • Řídící systém kogenerační jednotky se vzdáleným dohledem 

  Betlach, Radomír
  Tématem práce je shrnutí problematiky a popis řízení kogenerační jednotky. Diskutovány jsou případné poruchové stavy, příčiny jejich vzniku a způsoby jejich ošetření. Dalším cílem je návrh koncepce řídicího systému kogenerační ...
 • Univerzální hardwarová platforma podporující operační systém Linux 

  Skopal, Miroslav
  Tato práce se zabývá problematikou vývoje a vytvoření univerzální hardwarové platformy podporující operační systém Linux. Zaměřuje se především na mikroprocesory využívající architekturu ARM s jádry ARM7, ARM9 a ARM11. ...