Now showing items 1-5 of 5

 • Algoritmy hlubokého učení na embedded platformě 

  Hadzima, Jaroslav
  Táto práca popisuje v súčastnosti široko používané architektúry a modely pre Hlboké Učenie, riešiace úlohu detekcie a klasifikácie objektov vo videu. Dôraz tu bude kladený na ich použiteľnosť na vstavaných zariadeniach. ...
 • FPGA platforma podporující .NET Micro Framework 

  Matyáš, Jan
  Záměrem práce je navrhnout a vytvořit prototyp platformy určené k vývoji vestavěných systémů, která bude sestávat z mikrokontroleru s architekturou ARM Cortex-M a programovatelného hradlového pole FPGA. Cílem je na této ...
 • Implementace real-time operačního systému uC/OS-II na platformě ARM Cortex-M4 

  Anisimov, Mikhail
  Tato diplomová práce se zabývá zprovozněním operačního systému reálného času uC/OS-II na platformě FITkit 3, jeho testováním a prokázáním jeho funkčnosti na jednoduchých příkladech. Popisuje příklad využití systému uC/OS-II ...
 • Raspberry Pi - ovládání videa 

  Bock, Pavol
  Cieľom tejto práce bolo vytvoriť návrh a realizovať implementáciu pre ovládanie videa na prehrávači Kodi. Práca popisuje analýzu produktov a existujúcich riešení. Na základe analýzy sú vytvorené technické špecifikácie, ...
 • Vzdáleně spravovaný nízkoenergetický informační displej 

  Petruška, Zdenko
  Cieľom tejto práce je vytvorenie vizualičnej jednotky a aplikácie pre jej správu. Vizualizačná jednotka sa skladá z displeja založeného na technológií E-ink a platformy ESP32. Jednotka umožňuje zobrazenie grafického aj ...