Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace systému zaměstnaneckých benefitů v podniku 

    Knyblová, Lucie
    Cílem diplomové práce „Optimalizace systému zaměstnaneckých benefitů v podniku“ je analyzovat zaměstnanecké benefity dle současné právní úpravy z pohledu daňového zatížení podniku i zaměstnance. Dílčím cílem je na základě ...
  • Zaměstnanecké benefity 

    Procházková, Veronika
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zaměstnaneckých výhod dle současné právní úpravy. Jejím cílem je sestavit optimální složení benefitů, které minimalizuje náklady, daňové zatížení a administrativu podniku i zaměstnance. ...