Now showing items 1-16 of 16

 • Činnost inspektorátu práce při skončení pracovního poměru 

  Hortová, Miluše
  Cílem této práce je popsat problematiku skončení pracovního poměru. Práce popisuje činnosti inspektorátu práce jako kontrolního orgánu v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů.
 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce 

  Dostálová, Marta
  Diplomová práce pojednává o kultuře společnosti, jejím vlivu na efektivitu práce a způsobů rozvoje. Význam spočívá v užším specifikování firemní kultury a jejich prvků. Obsahuje analýzy, strategie a postupy potřebné k ...
 • Návrh na snížení nákladů při vytváření nových pracovních míst v obchodní společnosti 

  Ontlová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá tématikou pracovněprávních vztahů, konkrétně pracovním poměrem a dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Je zaměřená na možnost finanční úspory při odměňování nového zaměstnance a využití ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Mikmeková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování pracovníků ve společnosti Rebio Sun s. r. o. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První část se věnuje cílům práce a metodám zpracování. V další kapitole jsou základní teoretická ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Groligová, Alena
  Bakalářská práce je zaměřena na systém odměňování ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první část obsahuje vysvětlení základních pojmů týkající se teorie odměňování. Ve druhé kapitole je zanalyzován ...
 • Návrh změn v systému benefitů ve vybraném podniku 

  Pechová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem benefitů ve společnosti Bosch Diesel s.r.o. se sídlem v Jihlavě. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První zmiňovaná část pojednává o primárním pojetí týkající se ...
 • Optimalizace a transformace pracovních poměrů v obchodní společnosti 

  Vozka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva, a to konkrétně změnou formy pracovního poměru a rozvržením pracovní doby. Zaměřuje se na náklady, které vznikají v souvislosti se zaměstnáváním sezónních zaměstnanců ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Kuklová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Teoretická část se zabývá pojmy z právního, ekonomického, daňového a účetního pojetí. V analytické části se objasňují pracovněprávní ...
 • Proces přijímání zaměstnanců a odpovídající povinnosti zaměstnavatele 

  Kaderková, Marie
  Bakalářská práce se zabývá procesem přijímání zaměstnanců. Nabízí kompletní přehled povinností zaměstnavatele související s procesem přijímání zaměstnanců, obsahuje metodiku pro usnadnění celého procesu a správné zařazení ...
 • Přijímání zaměstnanců a důležité povinnosti zaměstnavatele 

  Šafářová, Žaneta
  Bakalářská práce se zabývá procesem přijímání zaměstnanců. Nabízí kompletní přehled povinností zaměstnavatele související s procesem přijímání zaměstnanců, obsahuje metodiku pro usnadnění celého procesu a správné zařazení ...
 • Skončení pracovního poměru 

  Kohoutková, Pavlína
  Cílem mé bakalářské práce je odhalení nejčastějších nedostatků a problémů při skončení pracovního poměru a nalezení optimálních řešení, jak těmto problémům předcházet, což přinese pozitivní výsledky všem účastníkům ...
 • Skončení pracovního poměru zaměstnanců společnosti Honeywell, spol. s r. o. 

  Hanušová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku skončení pracovního poměru. Obsahuje návrh na skončení pracovního poměru zaměstnanců vypracovaný pro zaměstnavatele, který na základě rozhodnutí svého vedení přemísťuje jeden z ...
 • Zaměstnanecké benefity ve vybrané společnosti 

  Vinkláriková, Denisa
  V této práci se zabývám hodnocením systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti. Teoretická část popisuje jednotlivé pojmy, členění zaměstnaneckých benefitů a jednotlivé zaměstnanecké benefity. V praktická část ...
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

  Jarošová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Teoretická část obsahuje základní pojmy a vymezení pracovněprávních vztahů. Dále také účtování mezd, ekonomické aspekty a daňové dopady ...
 • Zaměstnávání zaměstnanců 

  Kratochvílová, Marcela
  Tato bakalářská práce pojednává o procesu zaměstnávání zaměstnanců ve společnosti Skanska a.s. S pomocí analytických metod zkoumá dokumenty používané při tomto procesu a porovnáním různých možností zaměstnávání zaměstnanců ...
 • Změny a skončení pracovního poměru 

  Klobásová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva. Nabízí řešení pro zaměstnavatele, který v současné finanční krizi nemá dostatek práce pro své zaměstnance, obsahuje možnosti změn pracovního poměru i jeho skončení ...