Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza ukončení pracovního poměru zaměstnance u SEVAS, spol. s r. o. 

  Zvolská, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá ukončením pracovního poměru a návrhem optimálního řešení zaměstnání nového zaměstnance u společnosti SEVAS, spol. s r.o.
 • Analýza zaměstnávání cizinců v České republice 

  Popová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá analýzou zaměstnávání cizinců v České republice s návrhem zprostředkovávání pracovních příležitostí pro zahraniční studenty na VUT v Brně. Pomocí dotazníkového šetření zjišťuje postoj cizinců k ...
 • Činnost inspektorátu práce při skončení pracovního poměru 

  Hortová, Miluše
  Cílem této práce je popsat problematiku skončení pracovního poměru. Práce popisuje činnosti inspektorátu práce jako kontrolního orgánu v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů.
 • Návrh řešení problému kontroly zaměstnanců 

  Krbková, Lenka
  Má diplomová práce bude sloužit jako manuál pro personální manažery, ve kterém budou shrnuty formy a metody kontrolování zaměstnanců, se zaměřením na využití mystery calling a mystery shopping. Vytvořím program fuzzy logiky ...
 • Návrh řešení přezaměstnanosti společnosti GALATEK a.s. 

  Pipková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá skončením pracovního poměru v souladu s právními předpisy České republiky. Jsou zde shrnuty informace týkající se průběhu ukončení pracovního poměru, které jsou dále analyzovány u konkrétního ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Opava 

  Franek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Opava, kde analyzuje problém nezaměstnanosti v letech 2004 - 2007. Je zde popsána struktura uchazečů o zaměstnání z hlediska pohlaví, vzdělání, věku a ...
 • Podnikání žen v kontextu zaměstnanosti v České republice 

  Štelclová, Martina
  Tato práca porovnáva postavenie žien v kontexte zamestnanosti a ich uplatnenia na trhu práce v Českej republike. Zaoberá sa skutočnosťami, ktoré postavenie žien ovplyvňujú, ich mzdové ohodnotenie a mieru ekonomickej aktivity ...
 • Pracovněprávní vztahy ve společnosti Lázně Luhačovice, a. s. 

  Mališková, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů ve společnosti Lázně Luhačovice, a. s. Obsahem práce je analýza stávajících pracovněprávních vztahů a zjednodušená finanční analýza. Cílem práce je vytvoření ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Vorrethová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů. Cílem práce je optimalizace osobních nákladů v souvislosti s nerovnoměrně rozloženou potřebou práce v průběhu kalendářního roku. Bakalářská práce se zabývá ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Smejkalová, Liliana
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pracovněprávních vztahů zaměstnavatele jako OSVČ. Cílem práce je snížení osobních nákladů zaměstnavatele při stávajícím počtu zaměstnanců. V teoretické části je téma rozebráno ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Zvolská, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá ukončením pracovního poměru a návrhem optimálního řešení zaměstnání nového zaměstnance u společnosti SEVAS, spol. s r.o.
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Heincová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávního vztahu, především jeho vzniku v souladu s právními předpisy České republiky. Teoretická část je zaměřená vysvětlení základních pojmů souvisejících se pracovněprávními ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Horníčková, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá tématikou pracovněprávních vztahů v souladu s právními předpisy České republiky. Zaměřuje se na náklady vznikající v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců a analyzuje mzdové náklady vybrané ...
 • Pracovní poměr - vznik, změna, skončení 

  Štěpánek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem informací o vzniku, změně a zániku pracovního poměru podle zákonů České republiky. Zároveň analyzuje současnou situaci a pokouší se naznačit možné změny, které by vedly ke zlepšení ...
 • Pracovní poměr u společnosti Brasco steel spol. s r.o. a Elis spol. s.r.o. 

  Zbořilová, Lucie
  Tato práce se věnuje vzniku, změně, skončení pracovního poměru v souladu se zákonem České republiky. Jsou zde shrnuty informace týkající se průběhu pracovního poměru, který je následně analyzován u dvou společností. Porovnání ...
 • Přijímání zaměstnanců do pracovního poměru a související povinnosti zaměstnavatele 

  Kunášková, Irena
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva, a to konkrétně přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru. Poskytuje přehled povinností zaměstnavatele souvisejících se zaměstnáváním nových zaměstnanců a analyzuje ...
 • Skončení pracovního poměru 

  Kohoutková, Pavlína
  Cílem mé bakalářské práce je odhalení nejčastějších nedostatků a problémů při skončení pracovního poměru a nalezení optimálních řešení, jak těmto problémům předcházet, což přinese pozitivní výsledky všem účastníkům ...
 • Vznik pracovního poměru a povinnosti zaměstnavatele 

  Šenkýřová, Petra
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku pracovního poměru. Jejím hlavním cílem je analýza problémů a nedostatků spojených se vznikem pracovního poměru a návrh optimálního řešení vedoucího k jejich minimalizaci.
 • Vznik pracovního poměru a související povinnosti zaměstnavatele 

  Krčová, Veronika
  Bakalářská práce se věnuje vzniku pracovního poměru v souladu s právními předpisy České republiky. Nabízí přehled povinností zaměstnavatele souvisejících s přijímáním nových zaměstnanců a analyzuje budoucí mzdové náklady ...
 • Zaměstnávání zaměstnanců 

  Kratochvílová, Marcela
  Tato bakalářská práce pojednává o procesu zaměstnávání zaměstnanců ve společnosti Skanska a.s. S pomocí analytických metod zkoumá dokumenty používané při tomto procesu a porovnáním různých možností zaměstnávání zaměstnanců ...