Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh využití vysokorychlostního systému pro laboratoř 

    Benda, Ondřej
    Tato bakalářská práce pojednává o vysokorychlostním komunikačním zařízení na bázi směrovačů CISCO 2821. Zahrnuje popis použitých zařízení, fyzické i logické zapojení, návod pro základní orientaci v operačním systému IOS ...
  • Přípravek pro emulaci senzorů 

    Gromeš, Jan
    Cílem práce je návrh a realizace přípravku sloužícího pro emulaci výstupů ze senzorů. Přípravek umožňuje emulovat jak senzory digitální, komunikující přes sběrnice UART, SPI, I2C, CAN a RS-485, tak i senzory analogové nebo ...