Now showing items 1-2 of 2

  • Is Information On Secure Hard Disk Drive Only Yours? 

    Arm, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
    This paper focuses on security of information saved on hard disk drives using encryption. The posibilities of information protection are outlined. Security of using AES cipher algorithm is discussed and some possible attacks ...
  • Šifrované souborové systémy 

    Hlavinka, Michal
    Tato práce se věnuje problematice šifrovaných souborových systémů a je zaměřena převážně na řešení pro operační systém Linux. Nejprve uvádí do problematiky zdůvodněním, proč je nutné šifrovat. Dále pak popisuje principy ...