Now showing items 1-15 of 15

 • Alternativní metody v kryptografii 

  Hampl, Dalibor
  V první části této bakalářská práce je vysvětleno, co je to obecně kryptografie, dále je všeobecně rozebrána problematika současných šifrovacích metod. Patří mezi ně asymetrické, symetrické a hybridní šifrovací metody. ...
 • Bezpečná autentizace uživatelů pomocí čipových karet 

  Koutný, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice čipových karet typu BasicCard a jejich analýzou z hlediska nabízených kryptografických funkcí a míry zabezpečení. Byla zde použita metoda eliptických křivek. Práce také obsahuje návrh ...
 • Bezpečné kryptografické algoritmy 

  Mahdal, Jakub
  Práce podává přehled historického i moderního světa kryptografických metod a postupů, zhodnocuje aktuální stav vývoje kryptografie a kryptografických algoritmů, které jsou používány v dnešních aplikacích. Popisuje a ...
 • Bezpečnost operačního systému Apple iOS 

  Zahradníček, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá zabezpečením operačního systému iOS a vytvářením aplikací pro tento systém. Popisuje základní vlastnosti systému, použitá zabezpečení, šifrování a třídy pro bezpečné ukládání souborů. Další ...
 • Cipher Twofish Implementation On Fpga Board 

  Cíbik, Peter (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with nowadays hot topic, which is data security and secure communication. It describes solution which uses Twofish cipher to ensure confidentiality of data. The cipher Is implemented in VHDL language and ...
 • Efektivní zabezpečení komunikace bezdrátových nízko-energetických moderních technologií 

  Blažek, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečení komunikace v Sigfox sítích. To zahrnuje prostudování parametrů a možností sítě a následně analýzu vhodných kryptosystémů. Práce obsahuje popis kryptografie jako takové a popis ...
 • Efficient Security Of Modern Low-Power Wireless Communication Technologies 

  Blažek, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This thesis deals with communication security in Sigfox networks. That includes studying the network’s parameters and capabilities and then analysing the appropriate cryptosystems. The thesis contains a description of ...
 • Kryptografie na výpočetně omezených zařízeních 

  Hampl, Dalibor
  Diplomová práce se zaměřuje na kryptografické prostředky zařízení s nižším výpočetním výkonem a na vzájemnou autentizaci uživatele a serveru pomocí smart karty. V první části této diplomové práce je vysvětlena obecná ...
 • Moderní přístupový systém 

  Vomáčka, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh schématu přístupového systému s autentizací uživatelů pomocí smart karet. V první části práce jsou popsány dostupné druhy identifikačních předmětů pro autentizaci uživatelů a také druhy ...
 • Privacy-preserving security solution for cloud services 

  Malina, Lukáš; Hajný, Jan; Dzurenda, Petr; Zeman, Václav (Universidad Nacional Autónoma de México, 2015-03-18)
  We propose a novel privacy-preserving security solution for cloud services. Our solution is based on an efficient non-bilinear group signature scheme providing the anonymous access to cloud services and shared storage ...
 • Program pro testování rychlosti šifrovacích algoritmů 

  Volf, Lukáš
  Program pro testování rychlosti šifrovacích algoritmů je projekt, jehož cílem je vytvoření programu, jenž bude testovat specifické vlastnosti jednotlivých šifrovacích protokolů a výsledky testování bude ukládat pro pozdější ...
 • Secure Communication In Modern Radio Networks 

  Frei, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The goal of this research is to create fast, secure and low energy E2E encryption that would supplement the absence of such cryptosystem in the currently expanding Sigfox network and, at the same time, utilize the already ...
 • Softwarově definované rádio pro technologii LoRaWAN 

  Pospíšil, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá v teoretické části popisem LPWAN technologií se zaměřením na technologii LoRaWAN. Následně je v práci popsán a rozebrán protokol LoRaWAN. Jsou zde rozebrány především bezpečnostní prvky protokolu ...
 • Zabezpečení komunikace v systémech využívající omezená zařízení 

  Michálek, Tomáš
  Tato práce pojednává o využitelnosti a analýze kryptografických metod na zařízeních s nízkým výpočetním výkonem a malou pamětí. Práce popisuje různé metody a uvádí příklady jejich použití. Podle určitých parametrů ...
 • Zabezpečení vysokorychlostních komunikačních systémů 

  Smékal, David
  Diplomová práce se zabývá šifrováním dat pomocí AES a jejich implementací pomocí jazyka VHDL na síťovou FPGA kartu. V teoretické části práce je vysvětlen algorimus šifrování AES, jeho jednotlivé kroky a použité operační ...