Now showing items 1-6 of 6

 • Posouzení energetické náročnosti rodinného domu 

  Halata, Maxmilián
  Práce pojednává o možnostech využití Národního kalkulačního nástroje energetické náročnosti budov ve smyslu vyhlášky č. 148/2007 Sb. při posouzení energetické náročnosti konkrétního rodinného domu. Na základě vyhodnocení ...
 • Posouzení energetické náročnosti rodinného domu 

  Němec, Miloš
  Práce se zabývá porovnáním několika úprav konkrétního rodinného domu, které by měly snížit jeho výslednou energetickou náročnost. Pro tyto účely je aplikován Národní kalkulační nástroj, který je v souladu s vyhláškou č. ...
 • Simulace energetické náročnosti a reálné užívání budov 

  Šteffek, Libor
  Disertační práce se zabývá zejména experimentálním měřením spotřeb energií vybraného energeticky pasivního rodinného domu a teoretickým výzkumem v oblasti energetické náročnosti pomocí počítačových simulací. Výsledky ...
 • Studium užitných vlastností termoreflexních izolací pro stavebnictví 

  Holeček, Dominik
  Diplomová práce se z části věnuje problematice energetické náročnosti budov a popisuje možnosti hodnocení energetické náročnosti budov v České republice. Dále se seznámíme s rozdělením tepelných izolací dle materiálové ...
 • Studium účinnosti novodobých tepelných izolací pro stavby 

  Holeček, Dominik
  Bakalářská práce se z části věnuje problematice energetické náročnosti budov a popisuje možnosti hodnocení energetické náročnosti budov v České republice. Dále jsou v práci podrobně popsány způsoby šíření tepla ve stavebních ...
 • Vliv změny klimatu na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budov 

  Kalný, Richard
  Tato diplomová práce zkoumá dopady možných klimatických změn na vybrané budovy. Pro simulace v programu BSim autor používá klimatická data scénářů SRES, konkrétně modely B1, A1B a A2. Součástí je také rešerše na téma ...