Now showing items 1-15 of 15

 • Airflow Measurement of the Car HVAC Unit Using Hot-wire Anemometry 

  Fojtlín, Miloš; Planka, Michal; Fišer, Jan; Pokorný, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2016-03-28)
  Thermal environment in a vehicular cabin significantly influence drivers’ fatigue and passengers’ thermal comfort. This environment is traditionally managed by HVAC cabin system that distributes air and modifies its ...
 • Assesment of the Thermal Environment in Vehicular Cabins 

  Fojtlín, Miloš
  Ľudia žijúci vo vyspelých krajinách trávia väčšinu svojho života vo vnútorných prostrediach budov alebo dopravných prostriedkov. Z tohto dôvodu, záujem o výskum kvality vnútorných prostredím rastie, pričom hlavný dôraz je ...
 • Deformační,napjatostní a pevnostní analýza rámové konstrukce. 

  Hrubý, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým stanovením deformace, napjatosti a určením bezpečnosti obecného rovinného rámu zatíženého vektorovou veličinou tzn. silou F, jež v něm tuto deformaci a napjatost způsobuje. Cílem ...
 • Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods 

  Mahmoud, Houssam
  Tato práce se zabývá vývojem nového efektivního diagnostického postupu pro kontrolu funkce pneumatických válců pomocí metody akustické emise. Cílem práce bylo navrhnout a určit diagnostická kritéria pro hodnocení kvality ...
 • Ekonomická analýza energeticky úsporných opatření budov 

  Losert, Pavel
  V dnešní době je pojem energetická úspora budov skloňován ve všech pádech. Náklady na vytápění tvoří zpravidla největší podíl na provozních nákladech výrobních hal. Ve snaze minimalizovat tyto náklady dochází u stavebních ...
 • Energetický model lineární osy s kuličkovým šroubem a servopohonem 

  Sládek, Vojtěch
  Cílem práce bylo studium o Energetických modelech lineárních os s kuličkovými šrouby a servopohony, rozbor jednotlivých součástí osy vzhledem ke ztrátám, metodika výpočtu ztrát na elektrické části a mechanické části pohonu ...
 • Informační systém pro domácnost 

  Knyrevich, Michail
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou Informačního systému pro domácnost a to především jeho modulem Energie. Jsou zde analyzované již existující informační systémy zabývající se tímto tématem. Dále je zde popsán formální ...
 • Parní turbina 

  Morávek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá obecnými zásadami pro projektování a přípravnou projektovou prací pro zpracování nabídky malé průmyslové nebo teplárenské protitlakové nebo kondenzační parní turbíny, strojovny pro dodávané ...
 • Posouzení energetické náročnosti budovy jako tepelného systému 

  Konvičný, Václav
  Tématem bakalářské práce je posouzení energetické náročnosti budovy jako tepelného systému. V práci jsou popsány a vypracovány dokumenty, které jsou v současné době užívány ke stanovení energetické náročnosti budovy. Jedná ...
 • Power - plant 

  Studený, Jan
  Projekt „POWER - PLANT“ se zabývá rehabilitací bývalé Ústřední elektrárny a konverze Dolu Schöeller (Nejedlý I a III) v obci Důl Libušín. Nově bude pro objekt elektrárny navržena technologie s progresivním fluidním kotlem ...
 • Supercapacitors: Properties and applications 

  Libich, Jiří; Máca, Josef; Vondrák, Jiří; Čech, Ondřej; Sedlaříková, Marie (Elsevier, 2018-03-26)
  Akumulace a skladování energie je jedním z nejdůležitějších témat naší doby. Tento příspěvek představuje téma superkapacitorů (SC) jako zařízení pro ukládání energie. Supercapacitors představují alternativu k běžnému ...
 • Systém managementu hospodaření s energií a jeho vazba s bezpečností 

  Samek, Jakub
  Tato práce řeší porovnání struktury a konflikty mezi systémem managementu hospodaření s energiemi a systémem bezpečnosti práce na pracovišti. Byly vyhledány časté případy konfliktů mezi těmito systémy v průmyslu a těmto ...
 • Vliv magnetického pole na vlastnosti fotovoltaických článků 

  Kadlec, Michal
  Tato diplomová práce popisuje problematiku P-N přechodu fotovoltaických článků, fyziku fotovoltaického jevu, základní používané materiály ve fotovoltaice a jejich vlastnosti, důležitými pro oblast fotovoltaiky. Zabývá se ...
 • Vodík: zásobárna energie pro budoucnost 

  Studýnka, Radim
  Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat vodík jako zásobárnu energie, charakterizovat způsoby jeho ukládání, popsat jeho postavení v možném budoucím schématu energetických zdrojů a vyjmenovat energetické zdroje, ...
 • Výroba energie využívající obnovitelné zdroje 

  Vrbka, Martin
  Tato bakálářská práce se zaměřuje na výrobu elektrické energie za pomoci obnovytelných zdrojů. Existuje nespočet faktorů vztahůjících se k obnovitelné energii. Nicméně na tyto aspekty je většinou pohlíženo spíše individuálně, ...