Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza chůze jako zdroje energie pro biomedicínské aplikace 

  Cieslar, Filip
  Tato práce se skládá z měření a statistického zpracování zrychlení naměřeného v oblasti lidské hlavy. Jsou v ní představeny typy a principy biomedicínských aplikací a problematika jejich napájení. Existují snahy čerpat ...
 • Chůze jako alternativní zdroj elektrické energie 

  Smilek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou využití principu energy harvestingu pro generování elektrické energie z lidské chůze. Je provedeno vlastní měření zrychlení na různých částech lidského těla během chůze, na jehož základě ...
 • Energy harvesting pro letecké aplikace 

  Maťaš, Marek
  Práce bude zaměřena na vytvoření elektromagnetického vibračního generátoru pro projekt ESPOSA. Tento generátor bude určen pro leteckou aplikaci, kde bude napájet potřebnou elektroniku. Elektronikou je myšlena část, která ...
 • Mechatronický návrh elektromagnetického vibračního generátoru 

  Jurosz, Pavel
  Tato práce se zabývá úpravou konstrukce generátoru elektrické energie z vibrací, který je jedním ze způsobů řešení problematiky dlouhodobě stabilního zdroje energie pro napájení bezdrátových senzorů. Na základě rešerše ...
 • Návrh vibračního generátoru s planžetovým uložením 

  Beňo, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vibračného generátora s planžetovým uložením. Jej hlavným cieľom je nie len návrh funkčnej konštrukcie, ale aj zaujímavé podanie danej problematiky. Vibračný generátor s planžetovým ...
 • Oscilační generátor s mechanickým resonančním členem 

  Mihalík, Vlastimil
  Tato práce se zabývá problematikou napájení bezdrátových senzorů. Při použití bezdr. senzoru je totiž žádoucí využít alternativní zdroj energie, protože galvanické články nebo baterie mohou omezovat rozsah, nebo délku ...
 • Testování vibračního generátoru s podélnou cívkou 

  Stejskal, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje oživení a testování vibračního generátoru s pákou uloženou na hrotech podle návrhu vypracovaném na VUT v Brně. Kromě samotné konstrukce je cílem BP vytvoření simulačního modelu tohoto zařízení ...
 • Testování vibračního generátoru s příčnou cívkou 

  Drbohlav, Jan
  Tato práce se zabývá oživením a otestováním parametrů vibračního elektromagnetického generátoru, navržením konstrukčních úprav a vytvořením numerického modelu popisujícího chování generátoru v prostředí MATLAB Simulink.
 • Úprava konstrukce vibračního generátoru s ohledem na celkovou velikost a hmotnost 

  Vaněček, Michal
  Tato práce se zabývá vylepšením konstrukce již navrženého vibračního generátoru. Pojednává o vylepšení jeho vlastností a hledání ideální konstrukce s ohledem na hmotnost, rozměry a generovaný výkon. Zlepšují se zde mechanické ...
 • Verified nonlinear model of piezoelectric energy harvester 

  Rubeš, Ondřej; Brablc, Martin; Hadaš, Zdeněk (EDP Sciences, 2018-10-10)
  Energy harvesting is an important topic today. Complex monitoring systems with many nodes need energy sources and vibration energy harvesters (VEHs) could be one type of them. Mathematical model of the VEH is necessary ...
 • Vliv poměrného útlumu vibračního generátoru na výstupní výkon 

  Da Silva, Geraldo Pedro
  Tato práce má za cíl získat informace v oblasti nazývané Energy Harvesting. Zabývá se generování elektrické energie z vibrací pomocí vibračního generátoru jakožto mechatronické soustavy. Praktická část se zabývá nalezením ...
 • Výroba elektrické energie z vibrací jízdního kola 

  Novák, Pavel
  Práce je zaměřena na metody získávání elektrické energie z okolního prostředí. V projektu je shrnuto a obecně popsáno několik metod přeměn energií. Podrobnější popis je věnován metodě na principu Faradayova jevu. Práce ...
 • Získávaní elektrické energie v automobilových aplikacích 

  Novotný, Jan
  Tato práce má za cíl získání informací v oblasti nazývanou Energy Harvesting a jejich následným srovnáním. Tato technologie se zabývá procesem získávání volné energie a její následné přeměny na energii elektrickou. Důvodem ...