Now showing items 1-2 of 2

  • Energetické hodnocení krasobruslařské haly 

    Šicová, Pavlína
    Diplomová práce obsahuje zpracování energetického auditu krasobruslařské haly. V první části jsem se zabývala analýzou tématu, normovými a právními předpisy týkajícími se zadaného tématu, aktuálními technickými, teoretickými ...
  • Energetický audit občanské stavby 

    Horák, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá energetickým hodnocením bytového domu prostřednictvím energetického auditu. Hodnocení probíhá v rovině energetické, ekonomické a ekologické. Jsou navržena jednotlivá úsporná opatření, z nichž ...