Now showing items 1-20 of 31

 • Alternativní zdroj elektrické energie na železniční trati 

  Pribulla, Daniel
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť alternatívny zdroj energie pre riadiacu jednotku, ktorú obsahujú komponenty traťového zabezpečovacieho zariadenia v rámci európskeho systému riadenia železničnej dopravy. V porovnaní s ...
 • Analytický model kompozitního nosníku se SMART vrstvou 

  Dostal, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá analytickým modelováním kompozitního nosníku se smart vrstvou. Konstrukce je odvozena z reálného piezoelektrického generátoru, kterým je vetknutý nosník, a na jeho spodní a vrchní část je ...
 • Analýza SMART zdrojů elektrické energie pro železniční dopravu 

  Zapletal, Vít
  Tato práce se zabývá analýzou možných alternativních zdrojů napájení bezdrátových čidel monitorujících železniční dopravu a stav kolejí. Hlavním tématem jsou SMART materiály, konkrétně materiály s piezoelektrickými a ...
 • Applicability of Dickson Charge Pump in Energy Harvesting Systems: Experimental Validation of Energy Harvesting Charge Pump Model 

  Vinko, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
  Energy harvesting methods provide very low instantaneous power. Accordingly, available voltage levels are low and must be increased so that an energy harvesting method can be used as a power supply. One approach uses charge ...
 • An Automated measurement system for measuring an overall power efficiency and a characterisation of piezo harvesters 

  Kunz, Jan; Fialka, Jiří; Beneš, Petr; Havránek, Zdeněk (IOP Publishing, 2018-09-05)
  Systems for measurement power characteristics of piezo harvesters in dependence on a frequency and a load resistance are not commonly used due its complexity. Therefore, the parameters are usually measured manually near ...
 • Bezdrátový komunikační systém EnOcean v automatizaci budov 

  Múčka, Jan
  Úlohou bakalářské práce rešeršního charakteru je vytvořit přehledný popis technologie EnOcean a provést její zhodnocení. Spínače a senzory založené na technologii „energy harvesting“ využívají k vlastnímu napájení přírodní ...
 • Demonstrační zařízení pro sklízení energie z vibrací 

  Uhliar, Marek
  Cieľom práce je riešenie problému zberu energie z vibrácií, premenu na elektrickú energiu, ktorá môže byť vhodne využitá koncovým zariadením. V ďalšej časti oboznamuje čitateľa s možnými obvodmi, ktoré môžu byť použité pri ...
 • Energeticky nezávislý průtokoměr s dálkovým odečtem 

  Šindelář, Jindřich
  Práce se zabývá návrhem energeticky samostatného měřiče objemového průtoku a teploty vody ve vodovodním potrubí. Klíčovou částí práce je vytvoření generátoru elektrické energie využívajícího kinetické energie proudící vody. ...
 • Energeticky soběstačný bezdrátový modul pro senzorické aplikace. 

  Jacko, Róbert
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a praktickou realizáciou bezdrôtového senzorového modulu. Primárnou požiadavkou na tento modul je jeho energetická sebestačnosť. V tomto kontexte sa práca dostáva k téme takzvaného „zberu ...
 • Energy Harvesting Power Supply for MEMS Applications 

  Smilek, Jan
  Tato práce se zabývá vývojem nezávislého elektrického zdroje pro moderní nízkopříkonové elektrické aplikace. Protože tradiční řešení napájení drobných spotřebičů s využitím baterií či akumulátorů snižuje uživatelský komfort ...
 • Energy Harvesting Using Nanogenerators in Iot 

  Kerndl, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper is a summary and comparison of different types of energy harvesting devices known as nanogenerators which are suitable for wireless sensor network and IoT applications. There is brief introduction of common types ...
 • Experimental evaluation of Tusi couple based energy harvester for scavenging power from human motion 

  Smilek, Jan; Hadaš, Zdeněk (EDP Sciences, 2018-10-10)
  This paper deals with the experimental performance evaluation of the prototype of a novel inertial energy harvester based on Tusi couple mechanism. The harvester was developed as an autonomous power source for environments ...
 • Kinematické buzení kyvadla 

  Vrána, Jiří
  Tato práce je zaměřena vytvořením modelové situace kinematicky buzeného kyvadla s jedním stupněm volnosti, které kmitá jak v lineárním, tak nelineárním stavu. V teoretické části je popsáno několik základních pojmů z teorie ...
 • Komplexní simulační model vibračního generátoru 

  Harapát, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou současného vývoje v oblasti energy harvesting projektů v leteckém průmyslu a v oblasti vibračních generátorů. Dále se soustředí na vytvoření komplexního simulačního modelu vibračního generátoru. ...
 • Koncepce tlačítkového piezo-generátoru 

  Kučera, David
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí tlačítkového piezo-generátoru. V práci jsou popsány typy piezo-generátorů, vysvětlen piezoelektrický jev, typy piezoelektrických materiálů se zaměřením na piezokeramiku. Dále jsou ...
 • Magnetostrikční vibrační generátor 

  Šumpelová, Jana
  Tato práce se zabývá myšlenkou harvestování energie pomocí vibrací. Popisuje magnetostrikční princip jako možnost získávání elektrické energie. Jedná se o generátor tvořený z nosníku s magnetostrikčním materiálem (Terfenol-D) ...
 • Návrh autonomního zdroje pro měřicí jednotku na rotoru elektrického stroje 

  Kura, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a následnou konstrukcí autonomního napájecího zdroje pro bezdrátovou měřící jednotku teploty, která je umístěna na rotoru elektrického stroje. Teoretická část této práce je věnována popisem metod v ...
 • Návrh topologie kompozitního piezokeramického snímače 

  Dostal, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a numerickým modelováním piezokeramického snímače, který je umístěn na kolejnici z důvodu generování elektrické energie pro bezdrátové senzory monitorující železniční dopravu a stav ...
 • Novel CMOS Bulk-driven Charge Pump for Ultra Low Input Voltage 

  Nagy, G.; Arbet, D.; Stopjakova, V.; Kovac, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-06)
  In this paper, a novel bulk-driven cross-coupled charge pump designed in standard 90 nm CMOS technology is presented. The proposed charge pump is based on a dynamic threshold voltage inverter and is suitable for integrated ...
 • An Optimal Analysis in Wireless Powered Full-duplex Relaying Network 

  Nguyen, K.-T.; Do, D.-T.; Voznak, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  Wireless-powered cellular networks (WPCNs) are currently being investigated to exploit the reliability and improve battery lifetime of mobile users. This paper investigates the energy harvesting structure of the full-duplex ...