Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza rizik akumulace energie 

  Albert, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rizik akumulace elektrické energie neboli problémy s jejím uskladnění. V první části jsou popsány jednotlivé systémy akumulace elektrické energie a jsou uvedeny jejich výhody a ...
 • Analýza Smart Grid zařízení 

  Kolacia, Tomáš
  Tato práce se zabývá inteligentními sítěmi a inteligentním měřením v elektroenergetice. První část je zaměřena na srovnání klasického modelu elektrizační soustavy s konceptem inteligentních sítí spolu s výhodami, kterých ...
 • Možnosti akumulace energie 

  Sedlák, Petr
  Protože podíl vyrobené energie z obnovitelných zdrojů se neustále navyšuje, roste i rozdíl mezi spotřebou a výrobou elektrické energie. To má negativní dopad na elektrizační soustavu, proto je potřeba elektrickou energii ...
 • Možnosti využití akumulace v distribuční síti 

  Žižlavský, Jakub
  Bakalářská práce na téma Možnosti využití akumulace v distribuční síti se zaměřuje na rozdělení druhů akumulace elektrické energie, druhy podpůrných služeb v distribuční síti. V závěru se zaměřuje na návrh a zhodnocení ...
 • Podzemní pneumatický akumulátor energie 

  Pochylý, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o akumulaci energie pomocí stlačeného vzduchu. Diplomovou práci je možné pomyslně rozdělit do několika částí. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor, který popisuje, proč začleňujeme ...
 • Power to gas 

  Abdallah, Hadi
  Tato práce se zabývá problematikou technologie power-to-gas, která slouží k akumulaci energie tím, že přeměňuje přebytečnou elektrickou energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů energie na syntetický zemní plyn. Cílem bylo ...
 • Výroba vodíku elektrolýzou a možnosti zvyšování účinnosti 

  Pelán, Ondřej
  Tato práce shrnuje základní informace o vodíku, jeho výrobě, skladování a energetickém využití. Důraz je kladen na alkalickou elektrolýzu, faktory ovlivňující její účinnost a důsledky zavedení pulzujícího napětí. Závěr ...