Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační mix na sociálních sítích 

    Lunda, Radek
    Tato diplomová práce pojednává o vhodném návrhu na kombinaci propagačních nástrojů na stránkách sociálních sítích Facebook a Instagram. Budou sledovány především proměnné Dosah, Zhlédnutí a Sledující. V teoretické části ...
  • Návrh procesního řízení zakázky 

    Horák, Tomáš
    Diplomová práce je zaměřena na navržení přidané hodnoty průběhu zakázky ke splnění požadavků zákazníka společnosti IZONEX Group s.r.o., která působí na stavebním trhu. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou ...