Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace smíšené reality v průmyslu 4.0 a robotice 

  Jedovnický, Michal
  Předmětem této práce je rešerše současného vývoje trendu využívání smíšené reality v průmyslu a robotice a jejich možný vývoj do budoucna. Dále pak praktické seznámení se se systémem Acer Mixed Reality Headset a vytvoření ...
 • Inovace v řešení developerského projektu 

  Vašíček, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na variantní řešení developerského projektu. Práce postupně definuje stavební zakázku, fáze výstavby, způsoby financování. Dále popisuje typy developerů, smluvní vztahy mezi účastníky developerských ...
 • Inženýrství z pohledu dneška 

  Janíček, Přemysl (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Zcela původní příspěvek se zabývá současným pohledem na inženýrství a inženýrské obory. Inženýrství spolu s vědou a uměním, „dnes“ vytváří triádu základních lidských činností. Realizace inženýrských činností je podporována ...
 • Point-on-Wave Controller PWC600 a jeho možnosti při chránění rozvodny VN 

  Šikula, Jiří
  Mechanický a elektrický stres snižuje životnost snad všech zařízení. Životnost některých zařízení je ovlivněna těmito stresovými faktory více, jiných méně. U produktů týkajících se vysokého napětí, nejde jen o životnost ...