Now showing items 1-11 of 11

 • Návrh podnikatelského záměru na založení mateřské školy 

  Marešová, Simona
  Cílem této bakalářské práce je návrh na založení nové mateřské školy v Týně nad Vltavou. Práce obsahuje teoretické poznatky, které souvisejí s podnikatelským záměrem, poté následuje analýza tržního prostředí a konkurence. ...
 • Podnikatelský projekt jako podklad pro získání podpory na založení podniku 

  Mohelník, Václav
  První kapitola definuje cíl práce a metody jejího zpracování. Druhá kapitola je věnována teoretickým podkladům, na jejichž základě je vypracována následná praktická část. Tato kapitola je rozdělena do tří částí, kterými ...
 • Podnikatelský záměr 

  Chludová, Markéta
  Bakalářská práce obsahuje návrh podnikatelského záměru na zřízení penzionu s restaurací a vinným sklípkem. V práci jsou teoretické poznatky, nutné k založení podniku, zhodnocení situace na trhu, nastínění realizace projektu ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hubálková, Zuzana
  Předmětem této práce je vytvoření reálného podnikatelského záměru, který bude využit pro rozvoj firmy Hanácké železárny a pérovny, a.s. Práce zahrnuje teoretický popis podnikatelského záměru a jeho obsahu, následuje ...
 • Podnikatelský záměr 

  Svobodová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh podnikatelského záměru, který bude využit pro realizaci projektu ve výrobní oblasti průmyslového podniku. Cílem projektu je minimalizovat průběžnou dobu výroby a eliminovat zmetkovitost ...
 • Podnikatelský záměr 

  Miluška, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o návrhu řešení podnikatelského záměru, který se zaměřuje na Franchising. Obsahuje celkový rozbor firmy a jejího chodu. Dále se zabývá analýzou všech aspektů firmy: strategií, technicko-ekonomická ...
 • Podnikatelský záměr 

  Furchová, Zdeňka
  Bakalářská práce obsahuje vytvoření návrhu podnikatelského záměru na zřízení koňského statku tzv. hříbárny. Práce zahrnuje teoretické poznatky nutné k založení podniku, zhodnocení situace na trhu, nastínění realizace ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření internetového obchodu o kamennou prodejnu 

  Kučera, Ondřej
  Práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na rozšíření internetového obchodu o kamennou prodejnu. Analytická a návrhová část tematicky vychází z části teoretické, jejíž součástí je popis sestavení podnikatelského ...
 • Podnikatelský záměr - založení mateřské školy 

  Bolfová, Michaela
  Diplomová práca sa zaoberá vypracovaním a tvorbou vlastného podnikateľského zámeru, ktorým je založenie súkromnej materskej školy, špecializujúcej sa na rozvoj detských talentov, cudzích jazykov a podporu telesných a ...
 • Podnikatelský záměr - založení nové firmy 

  Kučera, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování návrhu podnikatelského záměru na založení krejčovské firmy. Práce obsahuje základní teoretické poznatky, které jsou následně převedeny a aplikovány v praxi. V práci nalezneme ...
 • Podnikatelský záměr – založení výrobní společnosti 

  Benda, Miroslav
  Hlavním tématem mé bakalářské práce je připravit návrh podnikatelského záměru na založení výrobní společnosti SolarDesign s.r.o., která se bude zabývat výrobou vzorníků sluneční techniky. Ve svém návrhu podnikatelského ...