Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza motivace a postojů k založení vlastního podnikání na základě push-pull teorie 

  Čibenková, Kateřina
  Tématem diplomové práce je problematika motivace zkušených zaměstnanců k založení vlastního podnikání. Cílem práce je zjistit, jaké důvody vedou pracovníky k opuštění jejich pracovního poměru a rozhodnutí začít sami podnikat, ...
 • Analýza společného podnikání více fyzických osob 

  Sehnalová, Zdeňka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou společného podnikání více fyzických osob. Věnuje se zdanění fyzických osob pracujících, dále tzv. na švarcsystém a jejich převedení na sdružení bez právní subjektivity nebo na ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení a rozvoj podniku 

  Koutná, Helena
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení a rozvoj vesničky pro seniory – Villis s.r.o. Cílem této práce je pomocí vhodných metod ověřit, zda v současné době lze podnikat a dosahovat zisku v oblasti ...
 • Návrh podnikatelského záměru na základě franchisingového konceptu 

  Franěk, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou otevření prodejny s pánskou módou ve městě Brně, na základě franchisingové koncepce italské společnosti. Výchozími body práce jsou teoretické poznatky o tomto způsobu podnikání ...
 • Optimalizace zdanění společnosti 

  Gretschelová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou společného podnikání více fyzických osob podle nového občanského zákoníku. Zaměřuje se na daňové aspekty před a po založení společnosti, zdanění fyzických osob a výpočet daňové ...
 • Podnikatelský plán 

  Celbová, Hana
  Diplomové práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení kadeřnického salónu, který se bude nacházet v obci Nový Hrádek v Královéhradeckém kraji a bude provozován jako živnost fyzické osoby. Návrh podnikatelského ...
 • Podnikatelský plán na založení dámské posilovny 

  Sklenář, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na založení dámské posilovny Fit4Women v Brně. Návrh na založení pochází z teoretických poznatků, provedených analýz a praktických zkušeností. Obsahuje návrh podnikatelského plánu pro úspěšné ...
 • Strategie vstupu firmy Scootland s.r.o. na slovenský trh 

  Přidal, Hynek
  Diplomová práce analyzuje současný stav firmy Scootland s.r.o. na domácím trhu v České republice s ohledem na stagnující tržby firmy. Jsou představeny základní analytické metody, jež jsou následně aplikovány. Na základě ...
 • Změna formy živnostenského podnikání 

  Megová, Simona
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zmenou formy živnostenského podniku na spoločnosť s ručením obmedzeným. Informuje o výhodách a nevýhodách spoločnosti s ručením obmedzeným oproti živnosti a navrhuje postup pri založení ...