Now showing items 1-5 of 5

 • Application Of Optimisation Methods For Mri Data Segmentation 

  Olešová, Kristína (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The presented paper describes a use of metaheuristic algorithm for medical image segmentation. First section is dedicated to a brief introduction to the principles of this kind of segmentation and second section is used ...
 • Generátory náhodných čísel pro kryptografii 

  Matějíček, Jaroslav
  Obsahem této diplomové práce je návrh a statistické testy dvou různých hardwarových generátorů náhodných čísel. Obsahuje také přehled používaných zdrojů entropie, algoritmů používaných pro korekci odchylky od normálního ...
 • Generování kryptografického klíče z biometrických vlastností oka 

  Semerád, Lukáš
  Hlavním tématem práce je vytvoření vzorců pro množství informační entropie v biometrických vlastnostech duhovky a sítnice. Toto odvětví je zatím v těchto biometrikách neprostudováno, proto se diplomová práce snaží zahájit ...
 • Mining of Textual Data from the Web for Speech Recognition 

  Kubalík, Jakub
  Prvotním cílem tohoto projektu bylo prostudovat problematiku jazykového modelování pro rozpoznávání řeči a techniky pro získávání textových dat z Webu. Text představuje základní techniky rozpoznávání řeči a detailněji ...
 • Software pro hodnocení zdrojů entropie 

  Šelinga, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na skúmanie zdrojov entropie. Obsahuje popis generátorov náhodnych čísel a testov používaných na hodnotenie kvality entropie.Súčasťou je vytvorenie programu na jej hodnotenie a generátory ...