Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace metody analýzy rizika vedoucí ke zvyšování kvality životního prostředí 

    Pochlopeňová, Monika
    Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou metódy analýzy rizika pre hodnotenie vplyvov podnikateľského subjektu na životné prostredie. V úvode teoretickej časti je uskutočnené vstupné preskúmanie životného prostredia zamerané ...
  • Integrovaný systém managementu 

    Rucká, Marie
    Tato diplomová práce je zaměřena na zvolenou organizaci a zkoumá její možnosti zavést integrovaný systém řízení. Cílem mé diplomové práce je analýza procesů vztahující se k procesům dané organizace a v praktické části ...