Now showing items 1-2 of 2

  • Environmentální řízení podniku 

    Dokulilová, Šárka
    Diplomová práce se zaměřuje na řízení environmentálního systému ve vybrané společnosti. Specifikuje teoretické požadavky týkající se systému environmentálního managementu a normy ČSN ISO 14 001. Obsahuje zavedený systém ...
  • Využití systému environmentálního managementu v Siemens Electric s.r.o. 

    Pavláková Dočekalová, Marie
    Bakalářská práce pojednává o využití systému environmentálního managementu ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. Obsahuje návrh na zavedení sledování nákladů vydávaných na ochranu životního prostředí, tak aby jej ...