Now showing items 1-3 of 3

 • Environmentální řízení podniku VÍNO NATURAL Domin & Kušický 

  Fehér, Tibor
  Bakalářská práce je zaměřená na environmentální řízení systému ve vybraný společnosti. Firma využívá HACCP jako jediný systém na řízení rizik a ochranu vůči nim. V analýze popíšu a zhodnotím ekonomické stránky společnosti. ...
 • Hodnocení rizik dle zákona o ekologické újmě v a.s. Fosfa 

  Davčíková, Veronika
  V současné době je stále větší tlak na výrobní podniky, aby snižovaly svůj dopad na životní prostředí. Diplomová práce řeší dva přístupy omezování dopadů – legislativní a dobrovolný. V teoretické části je definován postup ...
 • Stavebně technologická studie stavebních úprav objektu bytového domu 

  Blechová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickou studií stavebních úprav bytového domu v Praze, se zaměřením na provádění půdní vestavby a její zastřešení. Tato práce obsahuje časový plán, rozpočet, návrh strojní sestavy, ...