Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení ergonomie pracoviště výrobní linky 

    Michalová, Petra
    Cieľom bakalárskej práce je priblížiť poznanie v oblasti ergonómie a jej aplikácia na montážnej linke. Na základe získaných poznatkov v teoretickej časti posúdiť stav zvolenej stanice montážnej linky a zhodnotiť dosiahnuté ...