Now showing items 1-7 of 7

 • Ergonomické zásady navrhování obráběcích strojů 

  Doležal, David
  Tato práce je zaměřena na ergonomické požadavky při navrhování obráběcích strojů. V práci jsou popsány legislativní požadavky EU a ČR vztahující se k ergonomii. Byl proveden systémový rozbor ergonomických zásad. V práci ...
 • Ergonomický audit na vysoké škole 

  Kazarian, Anna
  Diplomová práce se zabývá ergonomickým auditem pracoviště a pracovního prostředí na vysoké škole. Na začátku práce jsou rozebrány faktory, které působí na studenty a vědeckovýzkumné pracovníky, se zaměřením na jejich vliv ...
 • Ergonomie ve strojírenství 

  Slámová, Nikola
  Bakalářská práce se zaměřuje na současný stav ergonomie v oblasti strojírenství, konkrétně na rizika pracoviště. Provedená analýza hodnotí legislativní požadavky a metody pro identifikaci a hodnocení ergonomických rizik.
 • Komplexní posouzení laboratorního pultu 

  Hoferek, Jiří
  Práce je věnována problematice revizí elektrických zařízení a instalace nízkého napětí dle norem ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Dále se pak práce zabývá provedením a zapojením laboratorních pultů, konkrétně laboratorním ...
 • Návrh marketingové strategie pro poradenství v oblasti organizační ergonomie 

  Viktorinová, Iva
  Tato bakalářská práce je věnována podpoře rozvinutí oboru organizační ergonomie do podvědomí firem. V teoretické části bude vysvětleno, co znamená pojem organizační ergonomie a jaké druhy marketingových strategií se dají ...
 • Posouzení ergonomie pracoviště výrobní linky 

  Michalová, Petra
  Cieľom bakalárskej práce je priblížiť poznanie v oblasti ergonómie a jej aplikácia na montážnej linke. Na základe získaných poznatkov v teoretickej časti posúdiť stav zvolenej stanice montážnej linky a zhodnotiť dosiahnuté ...
 • Zřízení pozice odborníka v oblasti myoskeletální ergonomie 

  Hejzlarová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování podnikatelského záměru zřízení pozice odborníka v oblasti myoskeletální ergonomie. Práce se zabývá analýzou prostředí a konkurence v této oblasti, dále sestavením marketingového ...