Now showing items 1-1 of 1

  • Sběr a vyhodnocování dat v soláriu 

    Baláž, Juraj
    Táto práca sa zaoberá teoretickým poznatkami o meraní erytemálne účinnej intenzity ožiarenia. Prvá časť tiež obsahuje popis niektorých optoelektronických súčiastok spolu sprieskumom trhu. V druhej časti sú popísané parametre ...