Now showing items 1-1 of 1

  • Určení parametrů pohybu ze snímků kamery 

    Dušek, Stanislav
    Tato práce pojednává o parametrizování pohybu kamery v rovině. První část práce je věnována úvodu do problematiky trasování pohybu kamery, zejména se věnuje možnostem, jak nalézt vektor posunu mezi dvěma po sobě jdoucími ...