Now showing items 1-1 of 1

  • Oceňování podniku 

    Kuběnová, Markéta
    Diplomová práce se zabývá oceněním společnosti metodou diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V teoretické části práce jsou charakterizovány základní pojmy, principy a metody týkající se oceňování ...