Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet okamžitého kmitočtu 

    Mik, Šimon
    V bakalářské práci jsou popsány algoritmy, které je možno použít k výpočtu okamžitého kmitočtu. Následně jsou uvedeny závěry, ke kterým se došlo po implementaci uvedených algoritmů do programu Matlab. Metody jsou porovnávány ...